Voorstelling oud-studentenbond

De oud-studentenvereniging bestaat sinds 1894 en telt gemiddeld 160 leden.
Sinds het 50-jarig bestaan mag de oud-studentenbond zich "Koninklijk" noemen.

De vereniging komt voort uit de toenmalige brouwerijschool, later gefuseerd met andere
opleidingen, zodat de CTL ontstond, die op haar beurt opgegaan is in de Hogeschool
Gent. Afgestudeerden van de opleidingen Industrieel Ingenieur en Graduaat Chemie,
optie Biochemie, keuze Brouwerij - Gistingsbedrijven en Biotechnologie kunnen
effectief lid worden. Andere geïnteresseerden kunnen aangesloten lid worden.

De Raad van Bestuur bestaat uit 9 leden. Voorzitter is Marc Strubbe (Brouwerij Strubbe),
ondervoorzitter is Karel Vermeiren (Brouwerij Haacht), penningmeester is Lorenz Lambrecht en secretaris is Benny Van Heule (Holvrieka NV).

Jaarlijks hebben diverse activiteiten plaats.
Eind januari of begin februari de algemene ledenvergadering, gevolgd door een
academische zitting en lunch;
de laatste vrijdag van september de technische uitstap naar 2 of 3 bedrijven;
de eerste vrijdag van december de studiedag in de Hogeschool Gent, Campus BME-CTL.

De 4 oud-studentenverenigingen - ARFB van CERIA (Brussel), de oud-studentenbond Sint-Lieven (Gent),
de oud-studenten in de brouwerij van de K.U.Leuven en Fermentatio - geven samen het trimestrieel
wetenschappelijk tijdschrift Cerevisia uit.