Historiek van de vereniging
1889 Stichting te Gent van een " Association Scientifique" van de oud-leerlingen van de "Ecole Professionnelle" en het "l'nstitut Supérieur de Brasserie de Gand". Het Comité was samengesteld als volgt:

Erevoorzitter Louis Van den Hulle
Voorzitter Raymond Van Mele
Ondervoorzitters Georges Neve
Raymond Cottignie
Secretaris en Penningmeester Victor Hoissard
Leden Charles Cretens
Raphaël Fastre
Charles Hollebecq
Gustave Schmidt
Charles Vermoesen
Gustave Verschueren
L. Vossaert-Colle
1893 De stichting werd ontbonden in 1892 Vergadering te Mons met Arthur Lechien uit Anderlues, Albert Manceaux uit Cuesmes, Ernest Paternoster uit Horrues, Femand Piron en Maurice Piron uit Ghlin, om een vereniging te stichten van oud-leerlingen van het "Institut Supérieur de Brasserie de Gand".
1894 Stichting van de Vereniging en eerste algemene vergadering te Gent op 22 april. Vestiging van de maatschappelijke zetel te Gent.
1897 Uitgave van een tijdschrift dat de naam kreeg van "Bulletin de I' Association des Anciens Eleves de l'lnstitut Supérieur de Brasserie de Gand".
Inrichting van een inlichtingsbureau om onze leden in verbinding te stellen met brouwers die medewerkers verlangen.
1898 Stichting van de gewestelijke kringen van Brussel, Mons, Lille, Charleroi, Liège en Gent.
1900 Overbrenging van de maatschappelijke zetel naar Brussel.
1901 Besluit om beloningen toe te kennen aan de medewerkers van het "Bulletin".
1905 Oprichten van een hulpfonds om onze leden, tijdelijk zonder betrekking, te helpen.
1914 Inrichten van een studiebeurs om verdienstelijke afgestudeerden een stage in het buitenland te laten ondernemen.
1917 Oprichten van een tijdelijke brouwerijschool te Brussel met de medewerking van de Brouwersverenigingen.
1921 Stichting van een kring van oud-leerlingen van deze tijdelijke brouwerijschool, erkend als afzonderlijke kring van de Associatie en die de naam kreeg van P.E.G. ("Promotion de l'Ecole de Guerre").
1923 Viering van de 30ste verjaardag van de Vereniging. Voor die gelegenheid werd een bierprijskamp ingericht en een revue opgevoerd door de P.E.G.
1924 Instelling van een vereniging zonder winstoogmerk, om geld te verzamelen om het Instituut te ondersteunen.
1925 Samenstelling van een Verbeteringsraad voor de studies aan het Instituut. Stichting te Brussel, door de gewestelijke kring, van een Beroepsschool voor Brouwerij, onder de bescherming van het Instituut.
1928 Viering van de 35ste verjaardag van de Associatie. Inrichten van een bierwedstrijd en opvoering van een revue door de P.E.G.
1939 Het "Bulletin" krijgt de titel van "Fermentatio". 1946 Viering van de 50ste verjaardag van de Associatie en opvoering van een revue door de P.E.G.
1950 Viering van de. 55ste verjaardag. Voor deze gelegenheid werd een banket ingericht in het kader van de Gentse Floraliän en werden de Ridders van de Roerstok plechtig ontvangen.
1955 Viering van de 60ste verjaardag van de associatie met een banket in het kader van de Gentse Floraliän.
1957 Nieuwe statuten en een nieuw intern reglement werden ingevoerd en goedgekeurd, alsook een reglement voor de redactieraad van "Fermentatio".
1958 Bevordering van de Associatie tot Koninklijke Maatschappij. Viering van de 65ste verjaardag. Voor die gelegenheid werd een banket ingericht in "Vrolijk België" op de Wereldtentoonsteling te Brussel. Plechtige ontvangst door de Ridderschap van de Roerstok en door de burgemeester van "Vrolijk België".
1970 Uitgave van een gedenkboek. Viering van de 75ste verjaardag van de Vereniging. Voor deze gelegenheid werd een banket ingericht in het kader van de Gentse Floraliän, in samenwerking met de Brouwersvereniging voor Beroepsonderwijs en van het Instituut, ter gelegenheid van hun 80-jarig bestaan.
1972 Uitgave van een gemeenschappelijk gedenkboek met de Brouwersvereniging. Studiereis naar München ter gelegenheid van de expositie Interbrau.
1973 Viering van de 75ste verjaardag van de "Groupe du Nord" in Holiday Inn te Lille.
1974 Studiereis naar Engeland, georganiseerd door de Oud-Studentenbond van Leuven.
1976 Start van het tijdschrift "Cerevisia" in vervanging van "Fermentatio", in samenwerking met de Oud-Studentenbonden van Brussel, Leuven en Gent.
1978 De Maatschappelijke Zetel wordt verplaatst van café Van Malder , A. Maxlaan naar het Brouwershuis op de Grote Markt, te Brussel.
1980 Bal tijdens de Gentse Floraliän.
1983 Academische zitting in de C.T.L. en banket in de Sint-Pietersabdij te Gent, ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Joseph Vermeylen.
1984 De Oud-Studentenbond van het Hoger Technisch Instituut St.-Lieven te Gent treedt toe tot de redactieraad van "Cerevisia".
1985 Bal tijdens de Gentse Floraliän.
1986 Buitenlandse studiereis naar Ierland.
1988 Buitenlandse studiereis naar Portugal. Oud-studenten van de afdeling Biochemie/Biotechnologie van de C.T.L. starten activiteiten onder de naam "B".
1991 Toetreding van de oud-studenten van de afdeling Biochemie - Biotechnologie van de C.T.L. ("B").

Toetreding van de "Belgian Journal of Food Chemistry and Biotechnology" tot Cerevisia.
1994 Buitenlandse studiereis naar Frankrijk en Zwitserland. Viering van het l00-jarig bestaan van de Koninklijke Oud-Studentenbond met academische zitting en voordracht door Minister van Staat, Willy De Clercq, gevolgd door een banket in "Het Boerenhof' te Oostakker .

Uitgave van een Gedenkboek.
1995 tot heden In voorbereiding