Historiek van de school

1886

Stichting van de "Société des Brasseurs Belges"

1887

Opening van de "Ecole Professionelle de Brasserie de la Société des Brasseurs Belges" in de Heilige Geeststraat 3 

1889

Wijziging van de benaming van de school, die "Institut Supérieur et Ecole Professionelle de Brasserie" werd 

Stichting van een Wetenschappelijk Station

1890

Het Instituut wordt overgebracht naar de Burgstraat, 41

1892

Ondertekening van de overeenkomst tussen de " Association des Brasseurs Belges" en onze Vereniging die de benaming aanneemt van "Société des Brasseurs pour l'Enseignement Professionnel". Het Instituut wordt erkend als Officiële School der Belgische Brouwerij

1893

Een besluit van het Hof van Verbreking stelt de "Société" in het gelijk, in een geding tegen de Administratie der Accijnzen, betreffende de onjuistheid van de wettelijke densimeter

1896

Aan het Instituut wordt een "Ecole Proffesionelle de Distillerie et de Fabrique de Levure" toegevoegd 

Viering van het tienjarig bestaan van het Instituut.

1898

Opheffing van de titel van "Ingénieur Brasseur" en instelling van de titel "Ingénieur des Industries de Fermentation"

1902

Het Instituut wordt naar de Meersteeg overgebracht

1903

Omvorming van de Vereniging in Beroepsunie 

Opheffing van het Wetenschappelijk Station en stichting van een Proefstation

1913

Wijziging van de benaming van het Instituut, dat "Institut Supérieur des Fermentations de Gand" wordt 

Viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de Vereniging en het Instituut- Uitgave van een gedenkboek en van een jubileumboek

1919

Heropening van de cursussen, onderbroken sinds het begin van de oorlog in 1914. Inhuldiging van een wandplaat ter ere van de leerlingen en oud-leerlingen gestorven voor het vaderland 1914

1922

Het Instituut krijgt de Nederlandstalige benaming: "Hogeschool voor Gistingsbedrijven"

1925

Het patronaat van het Instituut wordt toegekend aan de Beroepsverening voor Brouwerij te Brussel 

Aanhechting van de afdeling koeltechniek van de Belgische School voor Koeltechniek

1927

Oprichting van de afdelingen melkerij, looierij en voedingswaren 

Benoeming van twintig Ingenieurs honoris causa in de Gistingsbedrijven

1928

Viering van het veertigjarig bestaan van de Vereniging en van het Instituut Stichting van een afdeling maalderij en de erkenning door de Algemene Vereniging van de Belgische Maalders als Officiële School der Belgische Maalderij

1929

Taalkundige ontdubbeling van het onderwijs

1935

De Staat erkent het Instituut als Speciale School voor Technisch Ingenieurs. Zij mag diploma's afleveren van Technisch Ingenieur in de Gistingsbedrijven, Technisch Ingenieur in de Brouwerij en Koeltechniek en Technisch Ingenieur in de Maalderij.

1937

Viering van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging en het Instituut- Uitgave van een gedenkboek en een jubileumboek.

1942

Stichting van een afdeling voor Technisch Ingenieur Biochemist.

1947

Viering van het zestigjarig bestaan van de Vereniging en het Instituut 

Inrichting in Gent van een Internationaal Congres voor Gistingsbedrijven en Maalderij en van het Internationaal Salon der Brouwerijen.

1952

Viering van het vijfenzestigjarige bestaan van de Vereniging en het Instituut 

Inrichting van het tweede Internationaal Congres voor Gistingsbedrijven en Maalderij in Knokke en van het Internationaal Salon der Brouwerijen in Gent.

1957

Viering van het zeventigjarig bestaan van de Vereniging en het Instituut én van het dertigjarig bestaan van de Officiële School van de Belgische Maalderij 
Inrichting van het derde Internationaal Congres voor Gistingsbedrijven en Maalderij in Knokke en van het Internationaal Salon der Brouwerijen in Gent

1959

Overname van het Instituut door de Staat.

1960

Fusie van het Instituut met het "Rijkshoger Scheikundig Instituut te Gent", onder de naam van "Rijkshogerinstituut voor Scheikunde en Voedingsindustrieën"

1970

Viering van het tachtigjarig bestaan van de Vereniging en van het Instituut. Uitgave van een gedenkboekje 
Benoeming van zes ereprofessoren van de Hogere School voor Gistingsbedrijven

1974

Overdracht van het Proefstation van de Brouwersvereniging voor Beroepsonderwijs aan het Hoger Rijksinstituut voor Chemie en Voedingsindustrieën

1977

Wet van 18 februari, betreffende de inrichting van het "Hoger Technisch Onderwijs van het Lange Type", waarbij de studies van Technisch Ingenieur op vier jaar worden gebracht (universitair niveau) en leiden tot de graad van Industrieel Ingenieur 

Oprichting van de Industriële Hogeschool van het Rijk door samenvoeging van het Hoger Rijksinstituut voor Chemie en Voedingsindustrieën met het Hoger Rijksinstituut voor Landbouwindustrieën en het Hoger Rijksinstituut voor Textiel en Kunststoffen 

De afdeling Maalderij en Veevoederbedrijven valt voortaan onder de afdeling Landbouw 

Op 31 maart, plechtige eerste steenlegging van de nieuwe gebouwen aan de Voskenslaan door Minister De Croo

1979

Verhuizing van de "Lac" (Bonifantenstraat en Abrahamstraat), naar de Campus- Voskenslaan

1980

Installatie van een Centrum voor Technologisch Onderzoek (C.T.O.)

1982

Installatie van een nieuwe Experimentele Proefbrouwerij

1984

Erkenning van het C.T.O. door het Ministerie van Volksgezondheid en het Gezin voor alle analyse van bier en van de grondstoffen voor de bereiding van bier

1987

Honderdjarig bestaan van de school met academische zitting en banket in het kasteel van Zwijnaarde

1989

Oprichting van de afdelingen Biotechnologie en Brouwerij & Gistingsbedrijven van het Korte Type (Graduaat) 

Guy Aelterman volgt Willy Verheugen op als directeur van het Instituut

1990

Industriële Hogeschool van het Rijk wordt Industriële Hogeschool van het Gemeenschapsonderwijs

1991 
tot 
heden


In voorbereiding