Over Fermentatio

Voorstelling oud-studendenvereniging

De oud-studentenvereniging bestaat sinds 1894 en telt gemiddeld 160 leden.

Sinds het 50-jarig bestaan mag de oud-studentenbond zich “Koninklijk” noemen.

De vereniging komt voort uit de toenmalige brouwerijschool, later gefuseerd met andere opleidingen, zodat de CTL ontstond, die op haar beurt opging in de Hogeschool Gent.

Afgestudeerden van de opleidingen Industrieel Ingenieur en Graduaat Chemie, optie Biochemie, keuze Brouwerij – Gistingsbedrijven en Biotechnologie kunnen effectief lid worden. Andere geïnteresseerden kunnen aangesloten lid worden.

De Raad van Bestuur bestaat uit 9 leden. We stellen ze hieronder aan u voor.

Er vinden jaarlijks diverse activiteiten plaats.

 • Eind januari of begin februari de algemene ledenvergadering, gevolgd door een academische zitting en lunch.
 • De laatste vrijdag van september de technische uitstap naar 2 of 3 bedrijven.
 • De eerste vrijdag van december de studiedag in de Hogeschool Gent, Campus BME-CTL.

De 4 oud-studentenverenigingen – ARFB van CERIA (Brussel), de oud-studentenbond Sint-Lieven (Gent), de oud-studenten in de brouwerij van de K.U.Leuven en Fermentatio – geven samen het trimestrieel wetenschappelijk tijdschrift Cerevisia uit.

Raad van Bestuur

 • Marc Strubbe – Brouwerij Strubbe – Voorzitter
 • Gilbert Baetslé – Emeritus Hogeschool Gent
 • Karel Vermeiren – Brouwerij Haacht – Ondervoorzitter
 • Lorenz Lambrecht – Penningmeester
 • Dana Vanderputten – Hogeschool Gent’ – Coördinator Studiedag
 • Rudy Beekman – Brouwerij Haacht
 • Benny Van Heule – HVB – Secretaris
 • Karen Vlaemynck – Hogeschool Gent
 • Jan-Batist Beirens – Proefbrouwerij – Lid
 • Bianca Polderman’, ‘Gemeente Sint-Gillis-Waas
 • Anita Van Landschoot’, ‘Hogeschool Gent
 • Dieter Dhondt – Brouwerij De Sater
 • Jean – Claude Claeys – Messer – Lid
 • Michel Verhaegen – Brouwerij Slaghmuylder – LidCategory

Het Comité was samengesteld als volgt:
Erevoorzitter: Louis Van den Hulle                                                                              
Voorzitter: Raymond Van Mele
Ondervoorzitters: Georges Neve en Raymond Cottignie
Secretaris en Penningmeester: Victor Hoissard
Leden Charles Cretens, Raphaèl Fastre, Charles Hollebecq, Gustave Schmidt, Charles Vermoesen, Gustave Verschueren, L. Vossaert-Colle

Historiek van de vereniging

1889
Stichting te Gent van een ” Association Scientifique” van de oud-leerlingen van de “Ecole Professionnelle” en het “l’Institut Supérieur de Brasserie de Gand”.

Het Comité was samengesteld als volgt:
Erevoorzitter: Louis Van den Hulle                                                                              
Voorzitter: Raymond Van Mele
Ondervoorzitters: Georges Neve en Raymond Cottignie
Secretaris en Penningmeester: Victor Hoissard
Leden Charles Cretens, Raphaèl Fastre, Charles Hollebecq, Gustave Schmidt, Charles Vermoesen, Gustave Verschueren, L. Vossaert-Colle
1893

De stichting werd ontbonden in 1892 Vergadering te Mons met Arthur Lechien uit Anderlues, Albert Manceaux uit Cuesmes, Ernest Paternoster uit Horrues, Femand Piron en Maurice Piron uit Ghlin, om een vereniging te stichten van oud-leerlingen van het “Institut Supérieur de Brasserie de Gand”.
1893
1894

Stichting van de Vereniging en eerste algemene vergadering te Gent op 22 april. Vestiging van de maatschappelijke zetel te Gent.
1894

1897

Uitgave van een tijdschrift dat de naam kreeg van “Bulletin de I” Association des Anciens Eleves de l”lnstitut Supérieur de Brasserie de Gand”. Inrichting van een inlichtingsbureau om onze leden in verbinding te stellen met brouwers die medewerkers verlangen.

1897

1898

Stichting van de gewestelijke kringen van Brussel, Mons, Lille, Charleroi, Liège en Gent.

1898

1900

Overbrenging van de maatschappelijke zetel naar Brussel.       

1900

1901

Besluit om beloningen toe te kennen aan de medewerkers van het “Bulletin”.

1901

1905

Oprichten van een hulpfonds om onze leden, tijdelijk zonder betrekking, te helpen

1905

1914

Inrichten van een studiebeurs om verdienstelijke afgestudeerden een stage in het buitenland te laten ondernemen.

1914

1917

Oprichten van een tijdelijke brouwerijschool te Brussel met de medewerking van de Brouwersverenigingen.

1917

1921

Stichting van een kring van oud-leerlingen van deze tijdelijke brouwerijschool, erkend als afzonderlijke kring van de Associatie en die de naam kreeg van P.E.G. (“Promotion de l”Ecole de Guerre”).

1921

1923

Viering van de 30ste verjaardag van de Vereniging. Voor die gelegenheid werd een bierprijskamp ingericht en een revue opgevoerd door de P.E.G

1923

1924

Instelling van een vereniging zonder winstoogmerk, om geld te verzamelen om het Instituut te ondersteunen.

1924

1925

Samenstelling van een Verbeteringsraad voor de studies aan het Instituut. Stichting te Brussel, door de gewestelijke kring, van een Beroepsschool voor Brouwerij, onder de bescherming van het Instituut.

1925

1928

Viering van de 35ste verjaardag van de Associatie. Inrichten van een bierwedstrijd en opvoering van een revue door de P.E.G.

1928

1939

Het “Bulletin” krijgt de titel van “Fermentatio”. 1946 Viering van de 50ste verjaardag van de Associatie en opvoering van een revue door de P.E.G.

1939

1950

Viering van de 55ste verjaardag. Voor deze gelegenheid werd een banket ingericht in het kader van de Gentse Floraliën en werden de Ridders van de Roerstok plechtig ontvangen.

1950

1955

Viering van de 60ste verjaardag van de associatie met een banket in het kader van de Gentse Floraliën.

1955

1957

Nieuwe statuten en een nieuw intern reglement werden ingevoerd en goedgekeurd, alsook een reglement voor de redactieraad van “Fermentatio”.

1957

1958

Bevordering van de Associatie tot Koninklijke Maatschappij.

Viering van de 65ste verjaardag. Voor die gelegenheid werd een banket ingericht in “Vrolijk België;” op de Wereldtentoonsteling te Brussel. Plechtige ontvangst door de Ridderschap van de Roerstok en door de burgemeester van “Vrolijk België”.

1958

1970

Uitgave van een gedenkboek.

Viering van de 75ste verjaardag van de Vereniging.

Voor deze gelegenheid werd een banket ingericht in het kader van de Gentse Floraliën, in samenwerking met de Brouwersvereniging voor Beroepsonderwijs en van het Instituut, ter gelegenheid van hun 80-jarig bestaan

1970

1972

Uitgave van een gemeenschappelijk gedenkboek met de Brouwersvereniging. Studiereis naar München ter gelegenheid van de expositie Interbrau.

1972

1973

Viering van de 75ste verjaardag van de “Groupe du Nord” in Holiday Inn te Lille.

1973

1974

Studiereis naar Engeland, georganiseerd door de Oud-Studentenbond van Leuven.

1974

1976

Start van het tijdschrift “Cerevisia” in vervanging van “Fermentatio”, in samenwerking met de Oud-Studentenbonden van Brussel, Leuven en Gent.

1976

1978

De Maatschappelijke Zetel wordt verplaatst van café Van Malder , A. Maxlaan naar het Brouwershuis op de Grote Markt, te Brussel.

1978

1980

Bal tijdens de Gentse Floraliën

1980

1983

Academische zitting in de C.T.L. en banket in de Sint-Pietersabdij te Gent, ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Joseph Vermeylen.

1983

1984

De Oud-Studentenbond van het Hoger Technisch Instituut St.-Lieven te Gent treedt toe tot de redactieraad van “Cerevisia”.

1984

1985

Bal tijdens de Gentse Floraliën

1985

1986

Buitenlandse studiereis naar Ierland.

1986

1988

Buitenlandse studiereis naar Portugal. Oud-studenten van de afdeling Biochemie/Biotechnologie van de C.T.L. starten activiteiten onder de naam “B”.

1988

1991

Toetreding van de oud-studenten van de afdeling Biochemie – Biotechnologie van de C.T.L. (“B”). Toetreding van de “Belgian Journal of Food Chemistry and Biotechnology” tot Cerevisia.

1991

1994

Buitenlandse studiereis naar Frankrijk en Zwitserland.

Viering van het l00-jarig bestaan van de Koninklijke Oud-Studentenbond met academische zitting en voordracht door Minister van Staat, Willy De Clercq, gevolgd door een banket in “Het Boerenhof” in Oostakker.

Uitgave van een Gedenkboek.

1994

1995 – vandaag

In voorbereiding …