Studiedag 2020 uitgesteld

Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Beste vrienden,

De eerste vrijdag van december is voorbij! Het jaar 2020 zal spijtig genoeg de geschiedenis ingaan als een jaar waarin we elkaar nauwelijks gehoord, laat staan gezien hebben.

Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten dat gezien de omstandigheden het onmogelijk was de traditionele studiedag van Fermentatio te organiseren in zijn klassieke formule. De te nemen veiligheidsmaatregelen waren draconisch en bovendien konden we de gekende gezellige sfeer niet aanbieden.

De brouwerijsector en alle aanverwante bedrijven zijn door de twee opeenvolgende Lock downs zeer zwaar getroffen en hebben nu nood aan een langverwacht herstel en een langzame maar zekere terugkeer naar het oude normaal.

Ook wij als bestuur van Fermentatio laten het hoofd niet hangen en bereiden ons nu al voor om U allen volgend jaar opnieuw te ontvangen op onze studiedag. Hou alvast vrijdag 3 december 2021 vrij in Uw agenda want dan is ons doel de volledige Belgische Brouwerijwereld opnieuw samen te brengen in een leerrijke en amicale setting en dit in onze vertrouwde aula aan de HoGent.


De organisatie van de Algemene Vergadering in februari wordt moeilijk, hopelijk kan deze ergens in het voorjaar 2021 doorgaan, we houden U op de hoogte.

We zijn er van overtuigd dat U begrip kunt opbrengen voor deze hapering in onze 125-jarige traditie.

Het gaat jullie goed, hou de moed er in en tot volgend jaar.

Zeer genegen,

Het Bestuur van Fermentatio