Studiedag

Studiedag 2020

Uitgesteld wegens coronamaatregelen. De nieuwe studiedag zal hier aangekondigd worden.


Studiedag 2019

Download de presentaties van deze studiedag.

Overzicht sprekers en onderwerpen van voorgaande studiedagen

Naam spreker

Organisatie

Onderwerp

C. Masschelein

CERIA

Origine formation élimination des composés soufrés et leur influence sur la qualité de l’arôme de la bière

M. Van Den Bossche

BECEWA

Van vuil naar zuiver water

W. Kleber

Wissenschaftlich Station für Brauerei München (D)

Le maltage d’orges â forte teneur azotèe et le travail en brasserie des malts qui en résulte

E. De Clerck

ISECIA Gand

Le maltage en cases de 300 tonnes par le système “tous en cases”

H.A. Vermeire

NIBEM (NL)

Onderzoek naar de factoren die bierschuim beïnvloeden

E. De Clerck

ISECIA

Le malt clé de la qualité de la bière.

D. Eyben

Artois

Evaluation et réduction de la pollution des eaux en brasserie.

G. Baetslé

Rijkshoger Instituut voor Chemie en Voedingsindustrien

Toezicht op de hoofdgisting.

J. Dehondt

UCO Weverijen

Persoonlijkheidsfactoren bij de ondernemingsleider en de groei van de onderneming

J.P. Casier

KUL

Invloed van de niet-oplosbare pentosanen van het endosperm van tarwe en gerst op de deeg- en bakeigenschappen van zachte tarwe en andere zetmeelstoffen als maniok sorghum rijst e.a.m.

J. Cornelis

Artois

De tapinstallatie

M. Melis

KUL

Bier: filosofie en strategie.

A. De Lepelere

CENATRA

Bloem naar maat naar prijs naar kwaliteit

M.F. Remy

Test Aankoop

Het standpunt van de verbruiker in de sektor bier en limonade

R. De Coker

Soc. Rapidase

Enzymen in de brouwerij

W.J. Klopper

NIBEM (NL)

Wortsamenstelling

Y. de Hemptinne

UNESCO

Problèmes planétaires de suivre et de développement du genre humain

R. Vercauteren

RUG

Strategie van het leven

C.Blockmans

CERIA

Invloed van carbonylafgeleiden op de ontaarding van het bierboeket

M. Verzele

RUG

Het hopprobleem vandaag

F. Delvaux

Artois

Verouderingsverschijnselen van bier

G. Baetslé

Ind. Hogeschool van het Rijk CTL

Voorontwerp van een oxydatiesloot als biotrap voor het zuiveren van afvalwater van een brouwerij uitvoerbaar met eigen middelen

J.-J. De Blauwe

Kronenbourg (F)

La qualité de la bière issues de fabrication rapide

J. Heyvaert

Mouterij De Wolf-Cosyns

Mout op maat

G. Bracq

Installations frigorifiques J. Knoops

Le refroidissement des tanks cylindro-coniques de grande capacité

R. Braekeleirs en Fobe

Alfa Laval

Praktische raadgevingen toepassingen en werkwijzen bij gebruik van separatoren in de brouwerij

H. Vermaerke

Nationale Maatschappij der Waterleidingen

Produktie van drink- en nijverheidswater uit grond- oppervlakte- en zeewater

G. Pochard

HenkeI France

Réductions des coûts et nuisances en industries des boissons – lavage des bouteilles

L. Chapon

Université de Nancy (F)

Relation entre la désagrégation physique du malt et la fabrication de la bière

K. Stippler

Steinecker Maschinenfabrik (D)

Nieuwste bevindingen bij wortkoking aan hoge temperaturen

K. Reinhold

Ziemann (D)

Alternatieve kooksystemen in de brouwzaal

U. Berthold

Huppmann Maschinenfabrik

Het Huppmann-procédé van koken onder druk

H. Ladwig

Holstein-Kappert (D)

Doorloopkoking voor wort

J.-J. De Blauwe

Kronenbourg (F)

De verzekering leverancier – kwaliteit

A.E. Bauwens

Filtrox-Werk AG (Zwitserland)

Procestechnische toepassing van bierstabilisatie bij middel van PVPP

G. Baetslé

Ind. Hogeschool van het Rijk CTL

Uiteenzetting over de nieuwe proefbrouwerij

C. Vlerick

Ind. Hogeschool van het rijk CTL

De nieuwe fermentor en zijn mogelijkheden voor de brouwerij

R. Van Craenenbroeck

CBM

Het schuimprobleem in de brouwerij

H. Van Den Bergh

SCK/CEN Mol

Rationeel energieverbruik in stoominstallaties

P .Dirven

Energik

Energik: de Vlaamse vereniging voor rationeel energieverbruik

C. Vlerick

Isolatie en differentiatie van Zymomonas en Obesumbacterium proteus uit zetgist

G. Baetslé

Onderzoek op de moutgeschiktheid van triticale

G. Baetslé

Brouwproeven met gerstgries als ongemout in een 80/20-verhouding met mout

A. Gillis-Van Maele

De gistprotoplast als biotechnologisch hulpmiddel

D. Daneels

Analyse van bier met behulp van “head-space” gaschromatografie

Hinterwimmer en Humber

Krones

Nouvelles perspectives de soutirage à l’abri de l’air

R. Mussche

Omnichem

Fysico-chemische stabiliteit van bier door nieuwe gallotanninen: Brewtan

E. Vandamme

RUG

Recente ontwikkelingen in de industriële fermentaties

H. Picqueur

Een snelle meetmethode van metalen in bier met inductief gekoppelde plasmaspectrometrie

W. Neirinck

Stabiliteit en bepaling van aspartaam in bier door middel van HPLC

G. Baetslé

De Wölmer (gewijzigd) methode voor de alfazuurbepaling in hopextract kritisch bekeken

G. Verhellen

Energiebesparingen op koelinstallaties

G. Derdelinckx

UCL

Hergisting van bier op fles

E. Gillis

RUG

Biochemische technieken voor de identificatie van granen en graanprodukten gebruikt in mouterij en brouwerij

L. Maene

In vitro cultuur kan een oplossing bieden voor de fytosanitaire problemen in de hopteelt

A. Van Landschoot

Toepassingen van ‘protein engineering’ voor de mouterij en brouwerij

G. Baetslé

Controle met eenvoudige middelen op enkele belangrijke parameters

R. Putman

Brouwerij Maes

Enkele financiële aspecten van het productieproces in de brouwerij

R. Bruloot

Artois-Piedboeuf

Over marketing in de brouwerij

T. Ockhuizen

CIVO-TNO – Zeist (NL)

Hoe gezond is bier?

J. De Langhe

Mogelijkheden van in vitro culturen voor de veredeling van hop

A. Van Landschoot

Differentiatie van brouwerijgist

G. Baetslé

De certificaten voor bierlevering in het buitenland

M. Thirot

Ateliers de Monsville

La récupération du dioxyde de carbone en brasserie

R. Bracke

Dommelsche

Maatwerk in tapsystemen voor klein middelgroot en groot café

A. Moonen

Dienst der Accijnzen

Het accijnsstelsel van bier

J. De Langhe

Evaluatie van enkele methoden voor de bepaling van schuimstabiliteit

A. Van Landschoot

De microbiologie van de bieren met nagisting in de fles

G. Baetslé

De forceertest en de alcohol-koude test bij de voorspelling van de colloïdale stabiliteit van bier

D. Eyben

Artois-Piedboeuf-Interbrew

De wortfilter 2001 een nieuwe brouwtechnologie

H. Hug

Station d’Essais des Brasseries Suisses

Quelques aspects technologiques dans la salle de soutirage

W. De Wit

Micro Matic

Bijhorigheden voor cilindro-conische tanks van groot volume voor gisting en lagering nader bekeken

J. Aerts en J. Latré

Verteerbaarheid en energiewaarde van mouterij- en brouwerijbijprodukten als grondstof voor melkveevoeders

J. De Langhe

Bepaling van beta-glucanen in gerst en bier

A. Van Landschoot

Beoordeling van het microbiologisch onderzoek in het kader van KB 123

G. Baetslé

Onderzoek naar de moutgeschiktheid van gerst

C. Simar

Diversey

Le nettoyage automatique ou C.I.P.

J. Milius

Henkel

Veiligheid waarborg voor kwaliteit

E. Vierlinck

Henkel

Schuimreiniging als onderzoek van een hygiënesysteem

D. Geerlings

Lever Otarès

Desinfectie in de brouwerij en frisdrankindustrie

D. Compagnion

Sopura

Hygiène en bouteillerie – sources potentielles d’infection

G. Daeyaert

Sopura

Hygiëne in de bottelarij – uitwendige en secundaire procedures

G. Baetslé

SO2 en NO3 twee zinloze twistpunten rond het bier in de actualiteit

G. Velghe

Snelle mineraalanalyse van brouwerijwater

D. Bouckaert

NV Creman

Optimized production technology

G. Baetslé

Ind. Hogeschool van het Rijk CTL

De problematiek rond de bieren met nagisting in de fles

S. Riess

Tuchenhagen (D)

Een automatiseringstechniek bij het ingisten van wort

H.E. Haffmans

Haffmans (NL)

Koolzuurbepaling en koolzuurverzadiging in bier

M. De Schepper

Ind. Hogeschool van het Rijk CTL

Een goed energiebeheer drukt de elektriciteitsfactuur

P. Maselis

NV Maselis

De fabricatie en veredeling van maÏsderivaten als ongemout voor de brouwerij

J. Hoed

Consultant

Evolution de la culture houblonnière en Europe les nouvelles variétés et les différentes façons de conditionner cette matière première

G. Baetslé

Resultaten van toegepast onderzoek voor de brouwerij aan het CTL. – Onderzoek naar de moutgeschiktheid van 20 gerstsoorten van proefvelden – Onderzoek op de bruikbaarheid van een digitale densiteitsmeter type DA-310 van Kyoto Electronics – Het Haffmans-apparaat om titrimetrisch CO2 te bepalen in bier CO<sub>2</sub>-bepaling in bier met Abiss O2/CO2

A. Van Landschoot

Ind. Hogeschool van het Rijk CTL

Vitaliteit van brouwerijgist

A. Moonen

Speciale dienst Accijnzen

Wat met de bieraccijns na 1992?

A. Forster

HVG Barth

Raiser und Co. (D) Welche Wege geht die Hophenverarbeitung?

F. Delvaux

KUL

Integrale kwaliteitszorg: methode of mentaliteit?

S. Angelino

TNO-Voeding (NL)

De integrale kwaliteit van brouwgerst

A. Van Landschoot

Bruikbaarheid van ATP-metingen met biocounter van Perstorp voor de microbiële kwaliteitscontrole van bier

G. Baetslé

Pleidooi voor de tapkraan met ingebouwde compensator

U. Schrader

Filtrox

Sterielfiltratie van bier

G. Roggeman

Belgische NV AEG

Automatisatie en C.I.P.-sturing in de brouwerij

G. Baetslé

Ind. Hogeschool van het Rijk CTL

Na 35 jaar onderwijs onderzoek en dienstbetoon voor de brouwerij

A. Van Landschoot

 

Microbiële kwaliteit van entgist

C. Vlerick

Kleinschalige afvalwaterzuivering met de Bioroll

P. Bangert

Hilge

Anforderungen an Kreiselpumpen in der Brauerei

G. Huau

Ministerie van Leefmilieu/Aminal

Vlarem I en Vlarem II: implicaties voor mouterij en brouwerij

J. Carteus

KUL

HACCP: het probleem of de oplossing?

L. Van De Winkel

Hogeschool Gent CTL

Gereduceerde iso-hopextracten toepassing en perspectieven voor de brouwerij

L. Van De Winkel

Hogeschool Gent CTL

Geïmmobiliseerde brouwerijgist: van labo- en pilootschaal tot industriële toepassingen

M. Andries

Meura-Delta

Eerste industriële resultaten van de Meura-Delta geïmmobiliseerde gistfermentor voor de produktie van hogegistingsbieren

E. Borremans

Alfa Laval Schott

Secondary fermentation of beer with immobilized yeasts

A. Van Nistelrooij

GEA Process Technology

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van “Ice-Beer”-technologie

C. Vlerick

De Bioroll in de praktijk

M. Andries

Meura-Delta

Zeolieten als katalysator voor de directe en koude conversie van acetolactaat naar diacetyl

E. Verbeure

Cargill Malt (F)

Een overzicht van de Europese brouwgerst oogstjaar ‘97 en een vooruitblik op de moutkwaliteit

T. Zangrando

University of Udine (Italy)

New improvements in the technologies of the beer fermentation stabilisation and filtration process

Y. Gosselin

Lesaffre Développement et S. Fels

DCL Yeast Ltd Levure sèche brassicole. Quels résultats? Quelles utilisations? Quels intérêts?

C. Vlerick

Hogeschool Gent

Afvalwaterbehandeling met de Bioroll in een brouwerij

A. Van Landschoot

Exogeen trehalose en biergist

W.D. Herberg

GEA-Westfalia Separator Belgium

New generation of high-performance clarifiers for the brewing industry

V. Scherpereel

DiverseyLever

De problematiek van het wassen van de flessenpool en de voortijdige slijtage ervan

Y. Gosselin

DCL Yeast Ltd

Levure sèche brassicole: un produit aux avantages multiples

G. Kübeck

Bitburg

Intergrierter Umweltschutz in der Brauereiwirtschaft am Beispiel der Bitburger Brauerei

G.A. Crowe

Rentokil Initial UK Ltd

Major pests of the brewing industy – a review

A. Van Landschoot

Voorstelling van het HOBU-IWT project voor microbiële kwaliteitscontrole in de brouwerij

E. Lalor

Quest Int. Ireland

Applications of enzymes in the brewing process with particular emphasis on glucanase

S. Ben Tahar

Maïs Céréales Technologie (Groupe Limagrain)

De problemen in de brouwerij door inname van genetisch gemanipuleerde maïs

R. Braekeleirs

Meura

Fijnmaling onder water

P. Boivin

Institut Francais des Boissons de la Brasserie Malterie

Le rôle du malteur dans la qualité organoleptique de la bière

R. Willaert

Verbetering van het maltose- en maltotrioseverbruik gedurende fermentaties met geimmobiliseerde gisten

A. Van Landschoot

De impedantietechniek voor detectie van bacteriële bierbedervers

K. Despierre

Vlaamse Milieumaatschappij

Beleidsvisie Vlaamse Milieumaatschappij inzake lozing van bedrijfsafvalwater

K. Verstrepen

CMBS-KUL

Genetische manipulatie van brouwersgist: zin en onzin

G. Baron

VUB en D. Seldeslachts

Interbrew Energiebesparing in de wortkoking

R. Manthey

Krones

New developments in beer packaging

K. Messens

 

Detectie en identificatie van genetisch gemodificeerde organismen doorheen de voedselketen

A. Van Landschoot

Gedroogde gist voor hergisting op fles

R. Willaert

Suikerconsumptiekinetiek van brouwersgist tijdens de hoofdgisting

A. Modrok

Sartorius Instruments

Membrane filtration technology for draft beer

A. Van Landschoot

Hogeschool Gent

De impedantietechniek voor kwaliteits- en hygiënecontrole in de brouwerij

S. Coghe

CMBS-KUL

Karakterisering van speciale mouten

M. Wille

F. Petersen

Invloed van suikersamenstelling en van enige glucosestropen op de fermentatie van wort

R. Willaert

Hogeschool Gent

Nieuwe trends in de brouwerij

B. Vanderhaegen

CMBS-KUL

Flavourevolutie in speciale bieren

P. Bouckaert

New Belgium Brewing Co. Inc.

Potentieel voor Belgisch bier in de USA?

J. Brandstetter

Steinecker (D)

New filtration system Pegasus

P. Adam

Interbrew

Filtration without kieselguhr

C. Detremmerie

Brains in Motion en E. Vierlinck

ProcAT Traceerbaarheid in de voedingsindustrie: wat wil de overheid wat wenst de sector

A. Van Landschoot

Gebruik van gedroogde brouwerijgist

E. Borremans

Alfa Laval Benelux

Membraanfiltratie in het brouwproces

R. Braekeleirs

Meura

Brouwerijfilosofie in de wereld

S. De Ruyver

Spirax-Sarco

Stoom: efficiënte en milieuvriendelijke stoomdistributie dankzij druk-vacuümsystemen

A. Van Landschoot

Gist voor nagisting

S. van den Berg

Filtratie van speciaalbier met membranen

G. Baetslé

Emeritus Hogeschool Gent

Terugblik op 40 jaar Studiedag Mouterij en Brouwerij

Sofie Depraetere

CMBS-KULeuven

De invloed van preoxygenatie op de fermentatie-capaciteit van gist

Matthias Weinzierl

A. Steinecker Maschinenfabrik

Wort boiling with Stromboli

Frédéric Jay

Cristopia

Sub zero thermal energy storage systems for industrial refrigeration applications

Fred Vancraesbeek & André Feyaerts

Ensysta

Opbouw van een koelinstallatie voor buffering van koude-energie

Steven van de berg

Hogeschool Gent

Klaring van speciaalbier

Anita van landschoot

Hogeschool Gent

Extract voor nagisting

Dominique Taeymans

Belgische Brouwers

Toekomst van de Belgische bierspecialiteiten Sommige bierspecialiteiten genieten al van een erkenning op Europees niveau; andere komen hiervoor ook in aanmerking. De vrij ingewikkelde Europese erkenningsprocedure zal worden uiteengezet en de gevolgen van een Europese erkenning zullen worden toegelicht

Jacques Fourneaux

La brasserie d’hier à demain

Comment améliorer les produits depuis la salle de brassage jusqu’aux soutirages avec l’aide de matériel plus moderne ou la modification du matériel existant.

Bert De Wit

Alfa Laval Corporate AB

Spinning Cone Column – innovatieve technologie voor de productie van alcoholvrij bier De Spinning Cone Column is een roterende destillatiekolom met zeer hoge efficiëntie. De resultaten van de eerste industriële installaties hebben de uitzonderlijke kwaliteit van de alcoholvrije bieren bevestigd.

Graham G Stewart

The International Centre for Brewing and Distilling, Heriot-Watt University, UK

Does the use of high gravity brewing inflict unusual and cruel punishment of yeast? During the past 25 years process optimization and increased efficiencies have been priorities for many brewing companies worldwide. Process intensification has become part of this endeavour and has also focused on high gravity brewing.

Karel Krofta

Hop Research Institute Zatec

Bioactive compounds in hops and beers. Following topics will be discussed – alpha acids hop oils contents of prenylated flavonoids in hops and beers their transformation in the brewing process stability of prenylflavonoids in beers alternative utilisation of hops.

Jaak Ryckeboer

Ecodis NV

De ecodis: Veilig water in de brouwerij In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de diverse mogelijke toepassingen van de ecodis (anodische oxidatie) in de brouwerijsector. De techniek is met succes inzetbaar om zowel water te desinfecteren als biofilmvorming tegen te gaan.

Anita Van Landschoot

Hogeschool Gent

Sachariden in de brouwerij: analysemethoden en hun toepassingsmogelijkheden Het extract geldt als dé maat voor het gehalte aan sachariden in brouwerijstalen. Door allerlei nieuwe ontwikkelingen is er nood aan bijkomende informatie over de sacharidesamenstelling.

Hartmut Evers

KHS AG

The filtration of beer Рcosts and field report about a novel filter system for kieselguhr-free beer filtration. The novel concept of the filter KOMETronic describes a filtration system with a specific capacity of 16 hl/m².h and a 50% reduction of costs compared to an average sheet filter.

Erik Smet

Trevi N.V.

Legionellapreventie en desinfectie Enerzijds worden de structurele en voorkomingsmaatregelen die de kans op groei en versprei-ding van Legionella kunnen beperken besproken. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de mogelijke desin-fectietechnieken.

Katherine Smart

Oxford Brookes University

Stress and Brewing Yeast Functional Responses Brewing yeast exhibits stress responses during brewery propagation and fermentation. This comes along with specific gene expressions. Results are discussed in relation to the impact on the brewing process.

Steven van den Berg

Hogeschool Gent

Klaring en stabilisatie in KMO brouwerijen. De prestatie van een nieuwe klarings- of stabilisatietechniek moet met name voor KMO brouwerijen met hun verscheidenheid aan producten tevens worden beoordeeld aan de hand van bieren die reeds werden geaccepteerd door de consument.

Anita Van Landschoot

Hogeschool Gent

Zuurstof en lagering vooraf bij nagisting Wat is de invloed van de zuurstofconcentratie bij afvullen op de nagisting en op de nagegiste bieren? Kan de lagering na de primaire fermentatie ingekort of weggelaten worden voor bieren met nagisting op de fles?

Thomas Wershofen

Ecolab

Desinfectie in de brouwerij De desinfectie is een cruciale stap in het hygiëneproces. In de brouwerij zijn hier specifieke producten voor nodig die moeten voldoen aan de lokale Belgische wetgeving en aan de toekomstige Europese Biocide Directive.

Jan De bruyn

Mouterij Albert

JOSUA systeem een auditsysteem ontwikkeld door een groep Europese mouters In het kader van traceerbaarheid kwaliteit en voedselveiligheid van brouwgerst heeft een groep Europese mouters een gezamelijk auditsysteem ontwikkeld. De presentatie belicht de aanpak kwaliteit en voedselveiligheid van brouwgerst heeft een groep Europese mouters een gezamelijk auditsysteem ontwikkeld. De presentatie belicht de aanpak de werking en de resultaten van het systeem.

Henk Schonewille

Norit Membrane Technology

Waterhergebruik in de mouterij en brouwerij industrie Membraantechnologie voor de productie van drink- en proceswater in de toepassingen: behandeling van grondwater oppervlaktewater en voor de behandeling van afvalwater voor lozing en/of hergebruik. De techniek wordt toegepast in Brouwerij Martens en Holland Malt.

Hans Denninger

Westfalia Separator

New developments in centrifuge design in combination with membrane filtration. The brewery industry is interested since many years in an alternative for beer filtration with DE/ Kieselguhr. Westfalia Separator has focused on the special design of separators for pre clarification prior to membrane filtration.

Anita Van Landschoot

Hogeschool Gent

Mededelingen van het onderzoek aan de hogeschool<br/>Isothermisch en verkort brouwen: industrieel realistisch?

Het temperatuursprogramma van de infusie- en decoctiemethode is tijdsrovend en vraagt veel energie. De resultaten van casestudies geven aan dat met de verbeterde moutkwaliteit het isothermisch en verkort brouwen een economisch interessant alternatief is.

Hans-Jörg Menger

Ziemann Ludwigsburg GmbH

The Ziemann-IMECA System (ZIS) a new cleaning and disinfection technology. In view of the environmental protection cost reduction and product safety particularly during disinfection of cellar plants a reduction of the required quantity of water and cleaning / disinfection solution is absolutely necessary.

Wim Soetaert

Universiteit Gent

Voedsel en biobrandstoffen: Tegenstelling of twee kanten van dezelfde medaille?

De stijging van de voedselprijzen wordt soms éénzijdig toegeschreven aan de verhoogde productie van biobrandstoffen. De realiteit is veel complexer.

Werner Back

TU Munich-Weihenstephan

Hefevitalität und ihre Einflüsse auf Gärung und Bierqualität. Hefevitalität ist einer der wichtigsten Parameter um eine gleichbleibende Bierqualität zu erreichen unangenehme Geschmacksfehler zu vermeiden und die Prozezeit zu minimieren. Dass kann man erzielen durch Berücksichtigung der wichtigsten Faktoren und Einrichtungen hervorragende Hefevitalitätsergebnisse.

Klaus Hartmann

TU Munich-Weihenstephan

Is the use of technical enzymes necessary or are still enough natural enzymes available in malt?

The right combination of the malt quality and the mashing conditions allows to force or to stop single enzymic activity (the use of unmalted cereals is possible) to reach nearly every wort quality without technical enzymes.

Christian Konrad

E. Begerow GmbH & Co.

Praxisoptimierte Tiefenfiltration

Durch Änderungen in der Rohstoffqualität und durch forcierte Produktionsbedingungen kann es zu ansteigenden 90√Ǭ∞ Trübungen im filtrierten Bier kommen. Mit einer optimierten Tiefenfiltration ist es möglich diesen Trübungen entgegenzuwirken.

Anita Van Landschoot

Hogeschool Gent

Sachariden en zoet in bier

De sachariden in bier omvatten het restextract en eventueel toegevoegde suikers. Voor het zoet maken van bier zijn heel wat producten op de markt. Al deze producten hebben voor- en nadelen.

Olau Nielsen

Alfa Laval Copenhagen A/S

The yeast propagation process for refermentation. The status of propagation in breweries is outlined with regard to sanitation aeration and stress. The possibility of using freshly propagated yeast with maximum viability for refermentation is discussed including the aspects of fed-batch propagation.

Rudolf Michel

GEA Brewery Systems GmbH

Sustainability: a major aspect in brewery design

Starting from the current ‘state-of-the-art’ of the brewing process and considering energy savings and energy recovery the paper presents an outlook to the next level for a 1 million hectoliter Greenfield brewery.

Werner Back

TU Munich-Weihenstephan

Gushing: ein multikausales Problem!

Gushing führt zu Reklamationen und zu Imageverlusten der Brauereien. Berechtigterweise wird die Frage an die Wissenschaft gestellt: Wann werden die Ursachen für Gushing endlich vollständig erforscht sein?

Jeroen Vandenbussche

Meura s.a.

Opwarming van beslag door stoomdiffusie

De huidige beslagketels zijn voorzien van een dubbele stoomwand met aangepast roerwerk. Een nieuwe technologie van directie stoomdiffusie werd door Meura s.a. ontwikkeld en op industriële schaal toegepast (AflosJet systeem).

Jens Blach Andersen

ISO-MIX A/S

Mixing in beer fermenters

Applying forced mixing in fermenters by using the Rotary Jet Head reduces processing time by up to 30% and just as important they are uniformly low. As a result fermentation capacity is maximised and reduction in capital expenses as well as operational cost are achieved.

Anita Van Landschoot

Hogeschool Gent

Mededelingen van het onderzoek aan de hogeschool: Viabiliteit en vitaliteit van gist

Voor goede fermentatie is gist met hoge viabiliteit en vitaliteit nodig. Wat is het verschil tussen beide en hoe kan de viabiliteit en vitaliteit van gist bepaald worden?

Jürgen Ziehl

Pall Corporation

Next generation depth filter modules – For improved process economics and environmental protection Pall introduced SUPRApakTM filter modules using a revolutionary ‘edge flow’ technology for the filtration of beer downstream a DE filter. Improves CAPEX as well as OPEX. Food Contact Compliant with the new European Regulations.

Davy Van Paemel

Spirax-Sarco nv

Energiebesparingen in een stoominstallatie. Hoe kan je uw energiekosten met 10 tot 15% verlagen via allerhande energiebesparende maatregelen ( erkend door de Vlaamse overheid )

waarbij je de impact op ons leefmilieu helpt verminderen. Dit wordt gepresenteerd aan de hand van een aantal casestudies.

Martine De Vos

Universiteit Gent

Gluten en Coeliakie Oorzaak symptomen diagnose en behandeling van coeliakie: Stand van zaken

Anita Van Landschoot

Hogeschool Gent

Glutenvrij bier Een 20-tal brouwers hebben een glutenvrij bier op de markt. Bevatten de Belgische bieren gebrouwen met gerstemout veel meer gluten? Is het mogelijk om glutenvrije bieren te brouwen met gerstemout?

Marcus Hertel

TU Munich

Low temperature wort flavour evaporation: a new dimension in evaporation efficiencies It is shown that the vapour-liquid-separation-factor of unwanted wort flavours is strongly enhanced with decreasing temperature. Thus an evaporation after wort-cooling brings enormous advantages such as higher wort qualities or savings in energy and raw-materials.

Marco van de Ven

Haffmans BV

‘Do more with Less’

Hoofdpunten zijn:- Het verbeteren van de CO2 kwaliteit en reinheid d.m.v. strippen technologie dieper koelen gebruik van CO2 als koude middel- Het reduceren van energie consumptie door het condenseren en verdampen van CO2 te combineren.

Heinz Dauth

TU Munich

A flush a day’ as an improvement for tap hygiene and draught beer quality!

Without any doubt hygiene is one crucial parameter for sales success in the draft beer scene. But the obvious question is: how much care is actually needed and furthermore which kind of care is leading to a sufficient level of quality?

Christian Konrad

E. Begerow GmbH & Co

New innovation in DE free filtration :Greenomic

In the last years the key-words sustainability and resource-savings are more and more important targets for a modern brewery process. With the introduction of the mineral-free filter medium “BECOPAD” company BEGEROW is now in a position to offer a solution for a filtration without any kind of Kieselgur or other filter-powder.

Patrick Boivin

IFBM-Qualtech

Fungi on malting barley: impact on beer chain

Malting barley is naturally contaminated by field fungi particularly Fusarium and Microdochium. This natural contamination that will depend on weather conditions during the growing of barley will have an impact on malt and beer quality and safety: mycotoxins gushing early brewer yeast flocculation.

Christina Schönberger

Barth Innovations – A member of Barth-Haas Group

Hop Aroma Research

In contrast to other foods the hop aroma in beer is not the result of a handful of character impact compound but a complex interaction of numerous identified and maybe also unidentified compounds. The talk will cover the newest results in hop aroma research and the uniqueness of hop varieties in terms of hop aroma.

Martin Wentink

Heuft Systemtechnik GmbH

Product integrity in the bottling hall

Make or brake your brand name with product integrity in the bottling hall. The concept of reacting inspecting and preventing foreign objects in filled bottles presented by Heuft Systemtechnik.

Thomas Becker

Klaus Niemsch

Technische Universität München

Stabifix Brauerei-Technik KG

Troubleshooting beer haze

Overview of what to look out for and what actions can be taken to prevent beer haze.

Anita Van Landschoot

Hogeschool Gent en Universiteit Gent

Modern fermenteren met traditionele gist

Brouwerijgist moet meer en meer onder verhoogde stressomstandigheden kunnen fermenteren. Hoe kan worden nagegaan of de gist geschikt is voor deze fermentaties?

Willy Verstraete

Universiteit Gent

Water ook voor later…

De laatste jaren zijn de systemen voor de afvalwaterzuivering sterk gewijzigd omdat de industrie er meer en meer naar streeft om water te hergebruiken om zo het waterverbruik te beperken.

Andres Furukawa

PDX plc

PDXTM Mashing system and cereal cooking

A compelling alternative technology to the traditional mashing and cereal cooking systems will be presented in this talk. The system allows reduction in capital expenditures to brewhouse manufacturers and provides significant brewing benefits to brewers.

Chris Boulton

University of Nottingham

Getting the best out of a CCT. The use of large capacity cylindroconical vessels where filling times may be prolonged and several individual batches of wort are required has an impact on fermentation performance and beer quality.

Thomas Becker

Technische Universität München

Hops: Present Research and Future Perspectives. The presentation deals with several current topics like traditional and modern hopping antimicrobial activity of hop ingredients hops as flavour component in beer as well as specific analyses for hops e.g. toxic residues and nitrate.

Wouter Burggraaf en Frank Moerman

EHEDG

Productie van culinaire stoom voor direct contact processen in de brouwerij

Stoom voor direct contact met product of de binnenkant van procesapparatuur moet van culinaire kwaliteit zijn d.w.z. droog verzadigd en vooral vrij van contaminanten. De wijze waarop die culinaire stoom wordt geproduceerd is het voorwerp van deze lezing.

Anita Van Landschoot

Hogeschool Gent

Microbiologie in de brouwerij voorstelling onderzoek

Anneleen Wieme

Hogeschool Gent

MALDI-TOF MS voor snelle identificatie van bierbedervers

Wouter De Muynck

Cofely Axima

Een freonloze toekomst: wanbeleid of opportuniteit? Voor- en nadelen voor de brouwer

Tal van koudemiddelen steken sinds de 19e eeuw de kop op om daarna weer even vlug te verdwijnen. De wereld dwingt ons vandaag om anders te gaan denken en handelen. Wanbeleid of net opportuniteit?

Wouter Van Namen

ACM Vermeulen

Geen waterverbruik meer voor de vacuümpompen van vullers

Een nieuwe droge technologie van vacuümpompen die voor vullers ingezet wordt. Een ‘plug en play’ oplossing die tevens het elektrisch vermogen met de helft reduceert.

Benny Van Heule

SPX Flow Technology

APV Cavitator Technology

The APV Cavitator is a new breakthrough technology for very efficient microscopic mixing and scale-free heating based on controlled hydrodynamic cavitation. The Cavitator has a number of applications that benefit beer and beverage producers.

Bert De Wit

iQ Process

Gistmanagement in een brouwerij met hogegistingsbieren

Het oogsten en conditioneren van hoge gist in de brouwerij

kan op verschillende manieren gebeuren. Verscheidene aspecten inzake technologiekeuze

systeem-engineering en kwaliteitsbewaking worden toegelicht aan de hand van concrete realisaties en ervaringen.

Thomas Becker

Technische Universität München

Hop Technology for future demands

The presentation deals with several current topics like traditional and modern hopping antimicrobial activity of hop ingredients hops as flavour component in beer as well as specific analyses for hops e.g. toxic residues and nitrate.

Martijn van Iersel

Holland Malt

Fusarium and its role in the conversion of barley to malt

Each year the barley crop is under pressure of a large variation of different plant pathogens. What’s the effect of Fusarium infection on final malt quality?

Anita Van Landschoot

Universiteit Gent en Hogeschool Gent

Ionen en bier

Om gunstig te zijn voor het brouwproces en/of het latere bier moeten de meeste ionen in een bepaalde concentratie-range aanwezig zijn. De concentratie van silicium in bier is echter best zo hoog mogelijk.

Erik Wesselink

ProduSafe

Reiniging en inspecties van silo’s en tanks

Jaarlijks gaan er miljoenen verloren aan producten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen. En wat dacht u van producten die onterecht op de markt komen. De gevolgen hiervan kunnen enorm zijn. Preventieve inspectie en reiniging van productie-installaties voorkomt deze problemen

Ludwig Scheller

GEA Brewery Systems

HOPSTAR – ISO – A new GEA technology to improve hop utilization in the brewhouse

Presentation of an innovative method for the efficient use of hop alpha acids. A skid was engineered allowing the defined isomerization of alpha acids at higher temperatures in parallel to wort production. The controlled process and the achieved higher isomerization rates will allow a significant reduction of the amount of hop dosed

reducing the annual hop bill with possible savings up to 30 %.

Ann Van Holle

de “proef” brouwerij

Batch-gebonden variaties in de brouwwaarde van hop: praktijkstudie

Bij de aankoop van hop worden meestal enkel de variëteit en het gehalte aan alfazuren meegedeeld. Aanvullende vermeldingen van HSI hopoliegehalte en groeilocatie moeten de brouwer beter informeren over de kwaliteit van de aangekochte hop-batch.

Frank-Jürgen Methner

Technische Universität Berlin

Influence of filtration on haze stability

Haze and flavour stability are closely connected to each other. Beer is rapidly oxidising

when the endogenous anti-oxidative potential is consumed. It is shown how filtration is influencing oxidation and haze formation.

Roland Pahl

VLB Berlin e.V.

One way kegs Overview and technical

The international beer market has discovered one way kegs to be a solution for specific logistical challenges. Standard kegs do have certain disadvantages that can be covered by one-way kegs. The one way kegs on the other hand need to fulfill the same quality requirements. Research results will be shown.

Anita Van Landschoot

Universiteit Gent en Hogeschool Gent

Implementatie van MALDI-TOF MS in de brouwerij industrie

MALDI-TOF MS is een geschikte techniek voor snelle identificatie van bierbedervers (doctoraat Anneleen Wieme). De mogelijkheden ervan gaan verder tot identificatie en differentiatie van brouwerij micro-organismen van en tijdens de bierproductie.

Jörg Zacharias

Krones

Viscose fibres as alternative filter aid, chances and limits’

Precoat filtration technology is the most efficient and widespread way. New alternative strategies are driven by qualityflexibility and sustainability aspects. Possibilities of an alternative filter aid onthe basis of viscose fibres are presented.

Steven Vangoidsenhoven

Cargill

Evolutie van brouwgerst variëteiten in Europa

De ontwikkeling en introductie van nieuwe brouwgerst variëteiten is cruciaal om brouwgerst economisch interessant te houden voor de landbouwer. Als mouterij en brouwerij moeten we hieraan actief meewerken om een goede balans tussen economie en kwaliteit te waarborgen.

Alicia Munoz

Botanix

Diversity and complexity of hops

Having an acute knowledge of the usage effects and impact of hops helps the brewer optimize process efficiencies and develop distinctive high-quality beers.

Peter Bouckaert

New Belgian Brewing Company

Hout als een ingrediënt

Hout is nooit weggeweest in niche producten. Verzuring extractie gerookt smaak van vorige producten gerijpt op vaten vinden hun weg in producten met een hoge meerwaarde.

Chris Rice

Campden BRI Group.

Controlling haze formation in novel alcoholic beverages

One of the biggest challenges in creating novel alcoholic beverages is colloidal stability. How can we design novel bright beers and ciders that inimise the presence and emergence ofparticles and haze?

Anneleen Decloedt

Hogeschool Gent en Universiteit Gent

Glutenvrije moutbieren

Gluten en toxische glutenpeptiden de stand van zaken in Belgische bieren gebrouwen met gerstemout. Hoe kunnen glutenvrije moutbieren gebrouwen worden?

Jeroen Vandenbussche

Meura

Toepassing van de Meura2001 maische filtratietechnologie voor speciaalbier productie

De Meura2001 werd 25 jaar geleden geïntroduceerd en heeft duidelijke voordelen voor speciaal bier productie. Er zijn 4 Meura2001-modellen; de Micro (tot 500 kg storting)

Craft Junior (tot 2 t) Junior (tot 4 t) en Senior (vanaf 3 t).

Matthias Baldus

TUBerlin

Effect of cysteine and transition metals on the oxidation of dimethyl sulfide

The actual formation of DMSO in malt is not yet understood. In this study the effect of the thiol L-cysteine (Cys) in combination with molecular oxygen

transition metal ions and EDTA was tested on its role in DMS oxidation.

Kevin Verstrepen

KUL

“The beer yeasts of tomorrow”

High-throughput genomics robotics and nanotechnology allow characterisation of all existing beer yeasts as well as breeding of novel superior variants that combine desirable properties from existing strains.

Mathias Hutzler

Technische Universität München

Advanced yeast hunting

The development of diverse beer styles demands new Saccharomyces and Non-Saccharomyces strains that contribute significantly to individual beer flavor. This presentation discusses advanced methods and results for yeast discovery in environmental hot spots and old brewing cellars.

Joerg Schwerdt

Air Liquide

Advanced oxidation process for iron and manganese removal in water

Good water quality as main flavor carrier is essential in the brewing process. Besides hardness manganese residuals influence the quality. A safe and extensive water pretreatment can be performed by technical oxygen application.

Geert Haesaert

Universiteit Gent en Hogeschool Gent

Veredeling en teelttechniek van brouwersgerst

Hoe worden gerstrassen vandaag de dag gemaakt wat is het verschil tussen gangbare en biologische teelt van brouwersgerst en wat doen we met de schimmelziekten?

Anneleen Decloedt

Hogeschool Gent en Universiteit Gent

Gerstschimmels en hun mycotoxinen in de bierproductie

Gerstschimmels en hun mycotoxinen kunnen wijzigingen ondergaan tijdens het mouten en het brouwen. Wat betekent dit voor het finale bier?

Sam Crauwels

KULeuven

Wild and Spontaneous – Main characteristics of Brettanomyces bruxellensis yeasts

Brettanomyces bruxellensis plays an intriguing role in fermented beverages: crucial in (some) beer unwanted in (most) wine. Recent research showed that the phenotypic behaviour of the yeast is strongly dependent on the strain and fermentation medium.

Wolfgang Kalthoff

Steinfurth Mess-Systeme

Degassing of beer before measurement

The presentation will introduce the brand new

innovative lab scale de-carbonation system of Steinfurth (LDC). The automatic and high efficient LDC concept is designed to de-carbonate beverages without loss of volatile components like alcohol or aroma

Martin Jörg

Centec

Improved dealcoholization process of beer and its market potential The thermal Centec DeAlcoTec beer dealcoholizationprocess will be explained and compared to other technologies followed by a short overview about the history development actual situation and a forecast of the AFB market.

Johannes Plankl

Krones

Dynafill: Filling and capping with one and the same unit

As fast as no other system. Filling and capping is done in one sole functional unit and that within less than five seconds. With good reason one can claim that the concept of Dynafill revolutionises beer filling.

Tobias Becher

ZIEMANN HOLVRIEKA

The transformation of old tradition: a novel brewhouse concept

The novel brewing process divides the brewhouse tasks into subprocesses which are treated individually and by combining partial flows finally completed in an optimal way. Hence

shorter process times and higher yields can be achieved.

Christina Schönberger

Joh. Barth & Sohn

Dry hopping in a nutshell

Dry hopping is a rediscovered art in brewingtechnologies. What are the possibilities? What meanthe different parameters for the resulting hop aromaand flavour in the beer?

Frank-Jürgen Methner

TU Berlin

The influence of dark and roasted malt on the flavor stability of beer

Besides oxygen iron and temperature also reductones have a major influence on flavor stabilityof beer. Especially dark and roasted malt varietiescontain more free iron as well as more reductones. Both factors will be discussed in the presentation.

Anneleen Decloedt

Hogeschool Gent en Universiteit Gent

Industriële productie van glutenvrije moutbieren: een koud kunstje?

Glutenvrij zit in de lift en dat geldt ook voor glutenvrijebieren. Afgelopen jaar werden reeds zesmaal zoveelnieuwe glutenvrije bieren gelanceerd als in 2010. Maarhoe kunnen glutenvrije moutbieren gebrouwenworden en wanneer is glutenvrij nu echt glutenvrij?

Ian Curran

Parker

A fresh perspective on sterile filtration

Comparison of membrane sterilisation versus traditional pasteurisation techniques in terms of taste lifetime and cost.

Alexander Scheidel

Krones

Dynamic fermentation: fermentation is what counts

STEINECKER Poseidon provides the brewer with acompact

retrofit unit for an efficient and high-grade fermentation process: steady fast and reproducible with gentle yeast cropping and fast cooling.

Sofie Bossaert

KULeuven

The production of innovative specialty beers through maturation on wood

Wood type wood history barrel dimensions and maturation conditions play an important role in barrel aging and affect the flavour profile and the microbial community composition.

David De Schutter

AB InBev

Simmer and Strip – the future of boiling is no boiling

The boiling process has been the most energy intensive step in the brewing process for centuries. The future of beer is a more sustainable way of brewing. Simmer and strip is a patented innovation to avoid 80% of the heat usage during boiling while improving the freshness of the beer.

Ann Van Holle

Proefbrouwerij

De impact van terroir op de brouwwaarde van hop

Terroir heeft een onmiskenbare invloed op debrouwwaarde van hop. Diverse hopvariëteiten werden gedurende 3 oogstjaren in verschillende teeltregio’s opgevolgd. Via single hop bieren werd bovendien nagegaan hoe terroir de finale bierkwaliteit kan beïnvloeden.

Thomas Becker

TUM

‘Nihil novi sub sole √¢‚Ǩ‚Äú almost forgotten concepts from the past revived in present-day beer making’

Selected examples elucidate the importance ofconcepts formulated decades ago but forgotten in the aftermath which are nowadays common butessential elements of modern beer making. Theycomprise static malting systems procedures andconstructions concerning wort preparation andfermentation designs.

Sofie Saerens

Chr Hansen A/S

Pichia kluyveri yeast for production of low-alcohol and alcohol-free beer

Pichia kluyveri is a highly aromatic yeast species.Industrial fermentation with a selected strain of thisspecies allows production of beer with highconcentrations of desirable ester compounds andlimited ethanol content.

Charles Leclef

Brouwerij en Stokerij Het Anker

Hoe een bier een whisky wordt

In 2010 werd de eerste whisky stokerij met pot stillsopgestart in België waar Gouden Carolus Tripelvolgens de regels van de kunst wordt afgestookt engerijpt tot Gouden Carolus Single Malt.

Jessika De Clippeleer

Universiteit Gent en Hogeschool Gent

How research on alternative grains can boost the brewing industry

How to get research into practice? First get practiceinto research! The laboratory for Brewing Science and Technology of UGent and HOGent is taking on the challenge of brewing with different unmaltedalternative grains in relatively high concentrations.

Gabriela Montandon

Fermentis by Lesaffre

Active dry yeast and the world of taste & pleasure

Beer is a complex matrix in which flavors are created on a large combination of factors – amongst yeast raw materials and processing parameters are important contributors. A given yeast genotype provides flavor diversities when changing fermentation parameters and hop regimes.

Frank Peifer

Hopsteiner

The application of hop oils at beer production

The substitution of conventional hop products at late and at dry hopping with natural hop oils. What should be considered by using hops oils and where are the limits?

Ralf Scheibner

GEA

Dealcoholisation of beer with the new GEA AromaPlus Technology

GEA will give an overview on the latest development for the new GEA AromaPlus membrane technology to dealcoholize beers to 5% abv or down to 5% abv with no thermal stress and high retention of flavor compounds.

Frank Boon

Brouwerij Boon

Lambiek de wildste van alle bierdromen

‘Spontane gisting’ spreekt tot de verbeelding en doet brouwers dromen van exclusieve creaties die de grenzen van het traditionele brouwen verleggen. De productiemethode van Lambiek het oudste speciaalbier van België en de productie van Geuze komen aan bod.

Alexander Paternoster

University of Antwerp

The interaction effect between vibrations and temperature simulating truck transport on the flavour stability of beer

During the export distribution process Belgian beer is frequently exposed to elevated temperatures vibrations and shocks. This study discusses to what extent temperature and vibrations contribute to a degradation of the flavour stability of beer.

Kim Verschueren

Agidens ; Alyce Hartvigsen

Alfa Laval

Dry Hopping Process Challenges

Increasing demand for dry-hopped beers requires larger scale production which presents major process challenges. But there is an automated solution that offers reduction in process times product losses and hop dosing while improving the quality.

David Cook

University of Nottingham

Brewing with Green Malt

Brewing with ‘green’ (germinated but not kilned) malt offers potential savings in energy and water usage but also presents significant logistical and technical challenges to the production of quality beer. Our current EU-funded project seeks to develop technical solutions.

Jessika De Clippeleer
David Laureys

Ghent University and HOGENT
Ghent University

What’s brewing under the kombucha scoby? Consumers increasingly demand beverages with low or no alcohol content. This trend has led to the increased interest in kombucha an age old fermented tea made with a mixture of yeasts and bacteria. Time for a brewers guide to kombucha-land.